Υπηρεσίες

Στο επίκεντρο ο μαθητής

Το φροντιστήριο μας προσπαθεί να αναβαθμίζει διαρκώς τις υπηρεσίες του και να εκσυγχρονίζεται. Η συνεργασία μας με αναγνωρισμένους φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εκπαίδευσης (Keystone - Orientum) μας φέρνουν μπροστά στον τομέα των εξελίξεων. Μερικές από τις δράσεις μας είναι:

  • διοργάνωση ανοιχτής Ημερίδας Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τους μαθητές της ευρύτερης περιοχής
  • διεξαγωγή τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων (Horizon) για τους μαθητές της Α' και Β' Λυκείου
  • διεξαγωγή τεστ προσωπικότητας (Profiler student) για τους μαθητές Γυμνασίου
  • ηλεκτρονικά διαγνωστικά τεστ και 3 φάσεις ολοκληρωμένων διαγωνισμάτων (Είμαστε Μέσα) κατά τη διάρκεια στου σχολικού έτους
  • συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου (με χρήση ειδικού λογισμικού), για τους τελειόφοιτους μαθητές της Γ' Λυκείου.